80s toys - Atari. I still have

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Số học lớp 6 chương 1 năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta ai cũng sẵn sàng tàn nhẫn cho một động cơ nào đó. Điểm khác biệt giữa người tốt và người xấu nằm ở sự lựa chọn động cơ.
We are all ready to be savage in some cause. The difference between a good man and a bad one is the choice of the cause.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên