XtGem Forum catalog

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán Số học lớp 6 chương 1 năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính trong khi chống lại gian khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành.
As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost strength of the heart is developed.
Vincent Van Gogh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên