Snack's 1967

Unit 2 Clothing (Quần áo)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 Unit 2 Clothing (quần áo), trong bài này chúng ta có 6 tiết: Getting started, Listen and Read, Speak, Read, Write, Language Focus.

 

Xem bài giải các phần tiếp theo trong SGK:

 Unit 2 Clothing: Getting started

 Unit 2 Clothing: Listen and Read

 Unit 2 Clothing: Speak

 Unit 2 Clothing: Read

 Unit 2 Clothing: Write

 Unit 2 Clothing: Language Focus

 

A. Revision (Ôn): The passive (câu bị động)

1. Active voice and passive voice (Thể chủ động-Thể bị động), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong hoàn cảnh thành không có quân lại bị quân địch uy hiếp thì phải dùng những hành động kì lạ, trầm tĩnh khiến quân địch khiếp sợ tưởng có mai phục mà bỏ đi.
Không thành kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên