Insane

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 có đáp án của Phòng GD & ĐT Bình Giang 2015

HocTap321 chia sẻ Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 có đáp án của Phòng GD & ĐT Bình Giang 2015

Các em tham khảo dưới đây Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 6 có đáp án khá hay năm 2015. Thời gian làm bài 90 phút. 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2

Năm học 2014 – 2015

Môn: Văn. Khối 6

Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,0 điểm).

a) So sánh sự giống và khác nhau giữa ẩn dụ và hoán dụ?

b) Xác định phép tu từ có trong đoạn thơ dưới đây và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ ấy?

Ngày Huế đổ máu

Chú Hà Nội về

Tình cờ chú cháu, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
Our passions are ourselves.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên