pacman, rainbows, and roller s

Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Writing trang 72 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Đóng vai Kate Johnson thư ký của kỳ thi hùng biện tiếng Anh, viết thư trả lời Thu Trang dựa vào các yêu cầu chi tiết về cuộc thi nói tiếng Anh.

UNIT 6: COMPETITIONS

WRITING (VIẾT)

 

Writing a letter of reply.

Task 1. Đọc và tìm thông tin (các yêu cầu chi tiết) về cuộc thi nói tiếng Anh.

-    The number of participants (Số lượng người tham gia)

-    Entry procedure (Thủ tục xuất nhập cảnh)

-    Venue (Địa điểm)

-    Date and time (Ngày và giờ)

-    Phone number and e-mail the center (Số điện thoại và e -mail ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.
The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.
Robertson Davies
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên