Old school Swatch Watches

Writing Unit 6 Lớp 11 Trang 72

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Writing trang 72 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Đóng vai Kate Johnson thư ký của kỳ thi hùng biện tiếng Anh, viết thư trả lời Thu Trang dựa vào các yêu cầu chi tiết về cuộc thi nói tiếng Anh.

UNIT 6: COMPETITIONS

WRITING (VIẾT)

 

Writing a letter of reply.

Task 1. Đọc và tìm thông tin (các yêu cầu chi tiết) về cuộc thi nói tiếng Anh.

-    The number of participants (Số lượng người tham gia)

-    Entry procedure (Thủ tục xuất nhập cảnh)

-    Venue (Địa điểm)

-    Date and time (Ngày và giờ)

-    Phone number and e-mail the center (Số điện thoại và e -mail ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy mơ những giấc mộng can trường và cao thượng, rồi giấc mộng của mi sẽ trở thành lời tiên tri.
Dream manfully and nobly, and thy dreams shall be prophets.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên