XtGem Forum catalog

Chương I: Cơ học – Trọng lực, đơn vị lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 27
Chương I: Cơ học – Trọng lực, đơn vị lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 27


A. Kiến thức trọng tâm:

– Trọng lực, trọng lượng


+ Trọng lực là lực hút của Trái Đất.


+ Trọng lượng của một vật là cường độ của trọng lực tác dụng lên vật đó.


– Phương và chiều của trọng lực.


+ Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.


Lưu ý: Để xác định phương chiều của một lực ta có thể tuân theo quy ước sau:


Nếu một vật đang đứng yên mà bắt đầu chuyển động theo phương chiều nào thì phương chiều đó là phương chiều của lực tác dụng lên vật.


Đơn vị lực: Đơn vị lực là niutơn (N). Trọng lượng của quả cân 100 g  là 1 N., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp.
It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên