Chương I: Cơ học – Trọng lực, đơn vị lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 27
Chương I: Cơ học – Trọng lực, đơn vị lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 27


A. Kiến thức trọng tâm:

– Trọng lực, trọng lượng


+ Trọng lực là lực hút của Trái Đất.


+ Trọng lượng của một vật là cường độ của trọng lực tác dụng lên vật đó.


– Phương và chiều của trọng lực.


+ Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.


Lưu ý: Để xác định phương chiều của một lực ta có thể tuân theo quy ước sau:


Nếu một vật đang đứng yên mà bắt đầu chuyển động theo phương chiều nào thì phương chiều đó là phương chiều của lực tác dụng lên vật.


Đơn vị lực: Đơn vị lực là niutơn (N). Trọng lượng của quả cân 100 g  là 1 N., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.
Be a friend to thyself, and others will be so too.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog