Polly po-cket

Unit 10: Nature In Danger (Thiên Nhiên Bị Tàn Phá)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.
Time is a storm in which we are all lost.
William Carlos Williams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên