Ring ring

Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Reading trang 66 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Kết hợp từ / nhóm từ hên cột trái với định nghĩa thích hợp ở cột phải.

UNIT 6: COMPETITIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read:

* Nhìn hình, ghép hình với từ thích hợp trong khung.

ĐÁP ÁN

a. Quiz “Road to Mount Olympia”.

b. London Marathon.

c. Sao Mai Television Singing contest

d. Olympic Games, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái miệng say phản bội lại tất cả những điều bí mật nằm kín trong trái tim.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên