Insane

Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Reading trang 66 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Kết hợp từ / nhóm từ hên cột trái với định nghĩa thích hợp ở cột phải.

UNIT 6: COMPETITIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read:

* Nhìn hình, ghép hình với từ thích hợp trong khung.

ĐÁP ÁN

a. Quiz “Road to Mount Olympia”.

b. London Marathon.

c. Sao Mai Television Singing contest

d. Olympic Games, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi tự nhìn nhận cuộc sống mình đã là hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên