Disneyland 1972 Love the old s

Chương 4. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 133 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  133  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?


Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.


A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.


B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.


C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.


D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.


Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.
When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart. And when you love someone and you’ve done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên