Chương 4. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 133 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  133  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?


Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn.


A. Tỉ lệ với cường độ dòng điện.


B. Tỉ lệ với chiều dài đường tròn.


C. Tỉ lệ với diện tích hình tròn.


D. Tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn.


Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác.
Frienship is a single soul dwelling in two bodies.
Aristotle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid