Chương I: Các ngành giun – Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 46
Chương I: Các ngành giun – Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 46


I – MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC

Ngoài sán lông, sán lá gan, còn gặp khoảng 4 nghìn loài giun dẹp khác, chủ yếu kí sinh.

Chương I: Các ngành giun – Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp – Hướng dẫn giải bài tập Sinh học 7 trang 46

II- ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Giun dẹp dù sống tự do hay kí sinh đều có chung nhũng đặc điểm như cơ thể dẹp. đới xứng hai bên và phân biệt đâu đuôi, lưng bụng, ruột phân nhiều nhành, chưa có ruột sau và hậu môn. Số lớn giun dẹp kí sinh còn có thêm: giác bám, cơ quan sinh sán phát triển, ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian.

Câu 1: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với kí sinh trong ruột người?

Hướng dẫn trả lời:

– Chúng có cơ quan giác bám tăng cường (có 4 giác bám, một số có thêm móc bám).

– Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng có sẵn có ruột người qua thành cơ thể, nên rất hiệu quả.

– Mỗi đốt có một cơ quan sinh sản lưỡng tính.

Câu 2: Sán lá gan, sán dây, sán lá máu xâm nhập vào cơ thể vật chu qua các con đường nào?

Hướng dẫn trả lời:

Sán lá, sán (lây xâm nhập vào cơ thề chủ yếu qua con đường tiêu hóa. Riêng sán lá máu, ấu trùng thâm nhập qua da. Vì vậy, cần phải

ăn uống vệ sinh, thức ăn nấu chín (không nên ăn thịt tái, tiết canh), uống nước đun sôi để nguội. Khi tấm rửa, cần chọn nơi nước sạch, tránh gặp phải ấu trùng sán lá máu.

Ở nước ta, tỉ lệ mắc bệnh sán lá gan, sán lá máu ở người cao.

Câu 3: Nêu dặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp” đặt tên cho ngành?

Hướng dẫn trả lời:

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:

– Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

– Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.

– Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn. Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun

có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, đẽ phân biệt với các ngành giun khác.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.
The real and lasting victories are those of peace, and not of war.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat