XtGem Forum catalog

A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 15: Countries


A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)


1. Listen and repeat.


(Lắng nghe và lặp lại.)


A. We are the world (Phần 1-7 trang 154-157 SGK Tiếng Anh 6)

- Tên tôi là Laura. Tôi đến từ Canada.


- Tên tôi là Marie. Tôi đến từ Pháp.


- Tên tôi là Lee. Tôi đến từ Trung Quốc.


- Tên tôi là John. Tôi đến từ Anh.


- Tên tôi là Yoko. Tôi đến từ Nhật Bản.


- Tên tôi là Susan. Tôi đến từ Anh.


- Tên tôi là Bruce. Tôi đến từ Úc., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người đều có quyền năng đem lại hạnh phúc cho người khác Có người làm điều đó chỉ đơn giản bằng cách bước vào phòng
người khác bằng cách rời khỏi phòng. Có người để lại sau lưng những bước chân ủ dột; người khác, dấu vết của niềm vui. Có người để lại sau lưng vệt hận thù và cay đắng; người khác, dấu vết của tình yêu và sự hài hòa. Có người để lại sau lưng những hoài nghi và bi quan; người khác, dấu vết của niềm tin và sự lạc quan. Có người để lại sau lưng những chỉ trích và bỏ cuộc; người khác, dấu vết của lòng biết ơn và hy vọng. Còn bạn, bạn để lại gì sau lưng mình?
Every person has the power to make others happy. Some do it simply by entering a room
others by leaving the room. Some individuals leave trails of gloom; others, trails of joy. Some leave trails of hate and bitterness; others, trails of love and harmony. Some leave trails of cynicism and pessimism; others trails of faith and optimism. Some leave trails of criticism and resignation; others trails of gratitude and hope. What kind of trails do you leave?
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên