Pair of Vintage Old School Fru

Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn nghĩ là bạn đang trốn thoát và bạn va phải chính mình. Con đường vòng dài nhất là con đường về ngắn nhất.
Think you're escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.
James Joyce
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên