Pair of Vintage Old School Fru

Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu Chúa đột nhiên bị buộc phải sống cuộc sống mà Ngài đã trao cho con người, Ngài hẳn sẽ tự tử.
If God were suddenly condemned to live the life which He has inflicted upon men, He would kill Himself.
Alexandre Dumas
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên