Unit 8: Celebrations (Lễ Kỉ Niệm)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mặt trời của tôi lặn để rồi lại mọc.
My sun sets to raise again.
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s