Ring ring

Một số thể loại văn học - Kịch, văn nghị luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nửa những lời nói dối họ nói về tôi là không đúng sự thật.
Half the lies they tell about me aren't true.
Yogi Berra
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên