Old school Easter eggs.

Một số thể loại văn học - Kịch, văn nghị luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ngồi trong bóng râm ngày hôm nay là nhờ đã trồng cây từ lâu về trước.
Someone's sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên