Ring ring

Listening Unit 10 Lớp 10 Trang 107

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 10 Conservation Listening trang 107 SGK. Have you ever seen a forest destroyed by fire? A great forest fire is an awful thing to see. Once a fire has started, it spreads quickly. Foresters say that late summer is the season when fire is the greatest danger to woods and foresters.

UNIT 10: CONSERVATION

LISTENING (NGHE)
 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nói về những nguyên nhân gây cháy rừng.

Lắng nghe và lặp lại.

Forest              campfire            valuable

Forester           destroy              awful

While you listen

Task 1: Nghe và đánh số các sự kiện em nghe được theo thứ tự.

3 - 2 -  5 - 1 - 4, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kể nỗi đau của mình ra là làm cho nó nhẹ bớt.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên