Teya Salat

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ lớp 11

BÀI GIẢNG - BÀI CA NGẤT NGƯỞNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ


 


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858)


-       Quê: Hà Tĩnh , xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo.


-       Có tài, có cá tính, đỗ đạt làm quan nhưng con đường làm quan gặp nhiều thăng trầm.


-       Là người có công đầu với thể loại ca trù.


2. Bài thơ


-       Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ sáng tác trong thời gian ông cáo quan về ở ẩn tại quê nhà., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.
Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên