Teya Salat

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ lớp 11

BÀI GIẢNG - BÀI CA NGẤT NGƯỞNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ


 


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858)


-       Quê: Hà Tĩnh , xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo.


-       Có tài, có cá tính, đỗ đạt làm quan nhưng con đường làm quan gặp nhiều thăng trầm.


-       Là người có công đầu với thể loại ca trù.


2. Bài thơ


-       Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ sáng tác trong thời gian ông cáo quan về ở ẩn tại quê nhà., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời tạm biệt khiến bạn phải suy nghĩ. Nó khiến bạn nhận ra bạn đã có gì và bạn đã mất gì, và bạn đã không biết quý trọng điều gì.
Goodbye's make you think. They make you realize what you've had and what you've lost, and what you've taken for granted.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên