Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ lớp 11

BÀI GIẢNG - BÀI CA NGẤT NGƯỞNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ


 


I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858)


-       Quê: Hà Tĩnh , xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo.


-       Có tài, có cá tính, đỗ đạt làm quan nhưng con đường làm quan gặp nhiều thăng trầm.


-       Là người có công đầu với thể loại ca trù.


2. Bài thơ


-       Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ sáng tác trong thời gian ông cáo quan về ở ẩn tại quê nhà., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.
Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog