Old school Easter eggs.

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu lớp 11

BÀI GIẢNG - LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG - PHAN BỘI CHÂU

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-      Phan Bội Châu (1867 - 1940)


-      Quê: Đan Nhiễm – Nam Đàn – Nghệ An.


-      Là một người yêu nước và cách mạng “vị anh hùng, vị thiên sứ, dám xả thân vì độc lập”


-      Là nhà thơ, nhà văn, là người khơi nguồn cho loại văn chương trữ tình.


2. Tác phẩm


Hoàn cảnh ra đời: Viết trong buổi chia tay với bạn bè lên đường sang Nhật Bản., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn muốn được mọi người hiểu nghĩa là bạn muốn họ tha thứ.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên