Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu lớp 11

BÀI GIẢNG - LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG - PHAN BỘI CHÂU

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-      Phan Bội Châu (1867 - 1940)


-      Quê: Đan Nhiễm – Nam Đàn – Nghệ An.


-      Là một người yêu nước và cách mạng “vị anh hùng, vị thiên sứ, dám xả thân vì độc lập”


-      Là nhà thơ, nhà văn, là người khơi nguồn cho loại văn chương trữ tình.


2. Tác phẩm


Hoàn cảnh ra đời: Viết trong buổi chia tay với bạn bè lên đường sang Nhật Bản., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học mà không nghĩ thì mất hết, nghĩ mà không học thì mỏi mệt.
Học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane