pacman, rainbows, and roller s

Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu lớp 11

ĐỌC THÊM - CHẠY GIẶC - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU


 


I. Tiểu dẫn: SGK.


II. Đọc hiểu văn bản


1. Định hướng nội dung và nghệ thuật


a. Nội dung


-       Cảnh đau thương của đất nước được hiện lên qua những hình ảnh:


+         Lũ trẻ lơ xơ chạy


+         Đàn chim dáo dác bay.


+         Bến Nghé tan bọt nước., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên