Ring ring

Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu lớp 11

ĐỌC THÊM - CHẠY GIẶC - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU


 


I. Tiểu dẫn: SGK.


II. Đọc hiểu văn bản


1. Định hướng nội dung và nghệ thuật


a. Nội dung


-       Cảnh đau thương của đất nước được hiện lên qua những hình ảnh:


+         Lũ trẻ lơ xơ chạy


+         Đàn chim dáo dác bay.


+         Bến Nghé tan bọt nước., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai đem sự thật đặt vào tất cả những gì mình nói, và rất ít người nói tất cả những gì mình muốn.
No one means all he says, and yet very few say all they mean.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên