XtGem Forum catalog

Thực hành một số kiểu câu trong văn bản

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm hạnh phúc to lớn nhất của mọi cuộc đời là sự cô độc bận rộn.
The happiest of all lives is a busy solitude.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên