Snack's 1967

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu lớp 11

BÀI GIẢNG - LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG - PHAN BỘI CHÂU

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-      Phan Bội Châu (1867 - 1940)


-      Quê: Đan Nhiễm – Nam Đàn – Nghệ An.


-      Là một người yêu nước và cách mạng “vị anh hùng, vị thiên sứ, dám xả thân vì độc lập”


-      Là nhà thơ, nhà văn, là người khơi nguồn cho loại văn chương trữ tình.


2. Tác phẩm


Hoàn cảnh ra đời: Viết trong buổi chia tay với bạn bè lên đường sang Nhật Bản., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta thường không nhận ra những khoảng khắc thực sự quan trọng trong đời cho tới khi quá muộn.
One doesn't recognize the really important moments in one's life until it's too late.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên