Duck hunt

Thao tác lập luận bác bỏ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận bác bỏ lớp 11

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ

I. Lí thuyết


-       Thế nào là bác bỏ?


-       Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ?


-       Cách thực hiện thao tác lập luận bác bỏ?


II. Bài tập


Bài tập 1


1. Đoạn 1: Có quan niệm cho rằng cuộc sống riêng của mỗi người là đầy đủ tiện nghi, được bao bọc cẩn thận trong êm ấm và tuyệt đối không cần phải hiểu biết gì nhiều về xung quanh.


Ý kiến bác bỏ: Cho đó là sai lầm bởi vì nó làm nghèo nàn đi tâm hồn con người, con người sẽ không có khả năng tự bảo vệ mình khi đối diện với muôn vàn khó khăn của cuộc sống và như thế con người sẽ không thấy được giá trị của hạnh phúc, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu con đường đẹp đẽ, đừng hỏi nó dẫn tới đâu.
If the path be beautiful, let us not ask where it leads.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên