Teya Salat

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Toán 6 năm 2015 trường THCS Bích Hòa

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh.
Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên