XtGem Forum catalog

Hạnh phúc của một tang gia - Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Hạnh phúc của một tang gia - Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng lớp 11

BÀI GIẢNG - HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA - VŨ TRỌNG PHỤNG


(Trích - Số đỏ)
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939)


-       Là nhà văn hiện thực xuất sắc trước cách mạng tháng Tám.


-       Ông nổi tiếng về tiểu thuyết. Truyện ngắn và đặc biệt thành công ở thể phóng sự.


-       Để lại nhiều kiệt tác như: Số đỏ; giông tố; vỡ đê; cơm thầy cơm cô,…


2. Giới thiệu tiểu thuyết Số đỏ


-       Được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của văn học Việt Nam, có thể “làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên