Duck hunt

Hạnh phúc của một tang gia - Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Hạnh phúc của một tang gia - Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng lớp 11

BÀI GIẢNG - HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA - VŨ TRỌNG PHỤNG


(Trích - Số đỏ)
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939)


-       Là nhà văn hiện thực xuất sắc trước cách mạng tháng Tám.


-       Ông nổi tiếng về tiểu thuyết. Truyện ngắn và đặc biệt thành công ở thể phóng sự.


-       Để lại nhiều kiệt tác như: Số đỏ; giông tố; vỡ đê; cơm thầy cơm cô,…


2. Giới thiệu tiểu thuyết Số đỏ


-       Được coi là tác phẩm xuất sắc nhất của văn học Việt Nam, có thể “làm vinh dự cho mọi nền văn học” (Nguyễn Khải), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứ cẩu thả trong cách ăn mặc nếu bạn muốn, nhưng hãy giữ một tâm hồn gọn gàng.
Be careless in your dress if you will, but keep a tidy soul.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên