Pair of Vintage Old School Fru

Chương VI : Trao đổi chất và năng lượng – Tiết 2 : Chuyển hóa – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 103
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 103


Câu 1 : Hãy giải thích vì sao nói thực chất quá trình trao đổi chất là sự chuyển hóa vật chất và năng lượng.

Hướng dẫn giải


Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở tế bào bao gồm quá trình tổng hợp các sản phẩm đặc trưng cho tế bào của cơ thể, tiến hành song song với quá trình dị hóa để giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống.


Câu 2 : Vì sao nói chuyển hóa vật chất và năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống ?


Hướng dẫn giải


Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hóa. Nếu không có chuyển hóa thì không có hoạt động sống.


Câu 3 : Hãy nêu sự khác biệt giữa đồng hóa và tiêu hóa, giữa dị hóa với bài tiết.


Hướng dẫn giải, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi thanh kiếm đã được rút ra, cơn cuồng nộ của con người không có giới hạn kiềm chế.
When the sword is once drawn, the passions of men observe no bounds of moderation.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên