Insane

Tràng giang - Huy Cận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Tràng giang - Huy Cận lớp 11

BÀI GIẢNG - TRÀNG GIANG - HUY CẬN

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Huy Cận (1919-2005) quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh


-       Thuở nhỏ ông học ở quê rồi vào Huế học hết trung học, 1939 ra Hà Nội học ở trường cao đẳng Canh nông


-       Từ năm 1942, Huy Cận tích cực hoạt động trong mặt trận Việt Minh sau đó được bầu vào uỷ ban dân tộc giải phóng toàn quốc. Sau cách mạng tháng 8, giữ nhiều trọng trách quan trọng trong chính quyền cách mạng.


=> Huy Cận là nhà thơ lớn, một đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ Mới với hồn thơ ảo não.


-       Tác phẩm tiêu biểu:


+         Trước cách mạng tháng 8: Lửa thiêng, Kinh cầu tự, Vũ trụ ca, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.
Absence from whom we love is worse than death, and frustrates hope severer than despair.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên