XtGem Forum catalog

Hầu trời - Tản Đà

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Hầu trời - Tản Đà lớp 11

BÀI. HẦU TRỜI
I. Kiến thức cơ bản


1. Tác giả - tác phẩm


-      Tản Đà: (1889-1939), tên thật Nguyễn Khắc Hiếu


-      Quê hương: Tỉnh Sơn Tây (Nay thuộc tỉnh Hà Tây)


-      Con người:


+         Sinh ra và Lớn lên trong buổi giao thời.


+         Là “người của hai thế kỷ” (Hoài Thanh)


+         Học chữ hán từ nhỏ nhưng về sau chuyển sang sáng tác văn chương bằng chữ quốc ngữ…


-      Phong cách thơ:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.
If you ever need anything please don't hesitate to ask someone else first.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên