XtGem Forum catalog

Hầu trời - Tản Đà

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Hầu trời - Tản Đà lớp 11

BÀI. HẦU TRỜI
I. Kiến thức cơ bản


1. Tác giả - tác phẩm


-      Tản Đà: (1889-1939), tên thật Nguyễn Khắc Hiếu


-      Quê hương: Tỉnh Sơn Tây (Nay thuộc tỉnh Hà Tây)


-      Con người:


+         Sinh ra và Lớn lên trong buổi giao thời.


+         Là “người của hai thế kỷ” (Hoài Thanh)


+         Học chữ hán từ nhỏ nhưng về sau chuyển sang sáng tác văn chương bằng chữ quốc ngữ…


-      Phong cách thơ:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
Don't walk in front of me; I may not follow. Don't walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên