Duck hunt

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm lớp 11

BÀI GIẢNG - CHIẾU CẦU HIỀN - NGÔ THÌ NHẬM

I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Ngô Thì Nhậm (1764 - 1803), hiệu Hi Doãn.


-       Ng­ười làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay: Thanh Trì - Hà Nội)


-       Là người học giỏi đỗ đạt, từng làm quan đại thần dưới thời chúa Trịnh


-       Khi Lê - Trịnh sụp đổ, ông theo phong trào Tây Sơn và được vua Quang Trung tín nhiệm giao nhiều trọng trách.


2. Tác phẩm


a. Hoàn cảnh sáng tác, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người giống như cửa sổ kính nhuộm màu. Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng và sáng sủa; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng từ bên trong.
People are like stained glass windows. They glow and sparkle when it is sunny and bright; but when the sun goes down their true beauty is revealed only if there is a light from within.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên