Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket