XtGem Forum catalog

Bản tin

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bản tin lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. BẢN TIN

I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin


1. Tìm hiểu ngữ liệu


Câu1


Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlympíc ngày 16/7


Câu 2


-       Mang tin vui đến cho cả nước đặc biệt là ngành giáo dục


-       Khích lệ tinh thần dạy và học của thầy và trò.


-       Đối với học sinh là niềm tự hào riêng., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên