Chí Phèo - Nam Cao

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Chí Phèo - Nam Cao lớp 11

BÀI GIẢNG - CHÍ PHÈO - NAM CAO
Phần 1: Tác Gia Nam Cao


I. Vài nét về tiểu sử và con người


-       Tên thật Trần Hữu Tri: (1915 - 1951)


-      Quê làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Quê hương nghèo đói, đồng nhiều chiêm chũng, người dân phải tha phương cầu thực khắp nơi


-       Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, cuộc sống hiện thực tàn nhẫn, là người con duy nhất trong gia đình được ăn học tử tế.


-       Bản thân là một trí thức nghèo, luôn túng thiếu.


* Trước cách mạng:


-      Học hết bậc thành chung, đi làm ở nhiều nơi: Sài Gòn, Hà Nội. Cuối cùng thất nghiệp, sống bằng nghề viết văn và làm gia sư.


-      1943 tham gia Hội Văn hóa cứu quốc., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đã đến lúc cần giáo dục quần chúng ngừng lại các tranh cãi dưới danh nghĩa tôn giáo, văn hóa, quốc gia và các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau. Đấu tranh như thế là vô dụng và tự tử.
The time has come to educate people, to cease all quarrels in the name of religion, culture, countries, different political or economic systems. Fighting is useless and suicide
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have