XtGem Forum catalog

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen lớp 11

BÀI GIẢNG - BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC  ĂNG GHEN
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


* Ăng-ghen (1820-1895)


-       Sinh tại Bác-men (Đức). Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc.


-       Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn chiến đấu thân thiết của Các-mác.


-       Ăng-ghen đã cùng Các-mác soạn thảo: “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” (1848)


* Các-mác (1818-1883)


-       Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại, người Đức.


-       Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.
It is not length of life, but depth of life.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên