Snack's 1967

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Trong tương lai gần, mỗi người sẽ có bản đồ gen của riêng mình.I Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kỹ thuật .* Nguyên nhân :-Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người-Bùng nổ dân số .-Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt .* Có hai cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật:+ Lần 1: cách mạng công nghiệp thế kỷ XIII - cơ khí hóa .+ Lần thứ hai :o CM KH- Kỹ thuật thế kỷ XX -tự động hóa .o CM KH- KT hiện nay có đặc điểm là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; sự kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học và kỹ thuật tạo ra một sức mạnh tổng hợp; nhịp độ phát triển nhanh chóng , qui mô lớn , đạt thành tựu kỳ diệuLịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Cừu Đô ly* Thành tựu chính :+ Khoa học cơ bản : phát minh to lớn về tóan học , vật lý, hóa học , sinh học .( 3-1997 cừu Đô ly sinh ra bằng phương pháp sinh sản vô tính ,tháng 4-2003 công bố “Bản đồ gen người “, tương lai sẽ chữa được những bệnh nan y )+ Công cụ sản xuất : máy tính điện tử , máy tự động và hệ thống máy tự động ( thí dụ “máy tính mô phỏng thế giới” ESC -3-2002- có nhiệm vụ nghiên cứu tình trạng khí hậu nóng dần của trái đất , dự báo chính xác về các thảm họa thiên nhiên , nghiên cứu dự án về sinh học )+ Nguồn năng lượng mới : năng lượng nguyên tử , năng lượng mặt trời ,năng lượng gió , thủy triều .+ Những vật liệu mới : chất dẻo ô li me .+ Cách mạng xanh trong nông nghiệp : cơ khí hóa , điện khí hóa .. lai tạo giống mới , không sâu bệnh .+ Có nhiều tiến bộ trong giao thông vận tải , thông tin liên lạc: máy bay siêu âm , tàu hỏa cao tốc , vệ tinh nhân tạo .+Chinh phục vũ trụ như : phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957); con người bay vào vũ trụ (1961); con người đặt chân lên mặt trăng ( 1969).Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Robot thám hiểm sao HỏaLịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Các tấm thu năng lượng mặt trời được lắp tại Portland, Oregon

II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CM KH- KT .* Ý nghĩa :-Một cột mốc lớn chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh loài người .-Mang những tiến bộ phi thường .-Mang những đổi thay to lớn trong cuộc sống .* Tác động :+ Tích cực :-Tạo bước phát triển nhảy vọt trong cuộc sống văn minh.-Con người không phải lao động tay chân.-Thúc đẩy kinh tế phát triển .-Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.+ Tiêu cực :-Chế tạo vũ khí hủy diệt như bom nguyên tử ,vũ khí hóa học , chiến tranh nguyên tử .-Ô nhiễm môi trường như nhiễm chất phóng xạ .Tài nguyên cạn kiệt-Tai nạn giao thông , tai nạn lao động .-Bệnh dịch mới .Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki tạo ra một cột khói khổng lồ cao 18km.

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Các nạn nhân chất độc màu da cam .Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Nạn nhân của Hi rô si ma .
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học hỏi kinh nghiệm của mọi người; nhưng hãy tự chỉ huy mình.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên