Polaroid

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Trong tương lai gần, mỗi người sẽ có bản đồ gen của riêng mình.I Những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – kỹ thuật .* Nguyên nhân :-Đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người-Bùng nổ dân số .-Nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt .* Có hai cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật:+ Lần 1: cách mạng công nghiệp thế kỷ XIII - cơ khí hóa .+ Lần thứ hai :o CM KH- Kỹ thuật thế kỷ XX -tự động hóa .o CM KH- KT hiện nay có đặc điểm là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; sự kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học và kỹ thuật tạo ra một sức mạnh tổng hợp; nhịp độ phát triển nhanh chóng , qui mô lớn , đạt thành tựu kỳ diệuLịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Cừu Đô ly* Thành tựu chính :+ Khoa học cơ bản : phát minh to lớn về tóan học , vật lý, hóa học , sinh học .( 3-1997 cừu Đô ly sinh ra bằng phương pháp sinh sản vô tính ,tháng 4-2003 công bố “Bản đồ gen người “, tương lai sẽ chữa được những bệnh nan y )+ Công cụ sản xuất : máy tính điện tử , máy tự động và hệ thống máy tự động ( thí dụ “máy tính mô phỏng thế giới” ESC -3-2002- có nhiệm vụ nghiên cứu tình trạng khí hậu nóng dần của trái đất , dự báo chính xác về các thảm họa thiên nhiên , nghiên cứu dự án về sinh học )+ Nguồn năng lượng mới : năng lượng nguyên tử , năng lượng mặt trời ,năng lượng gió , thủy triều .+ Những vật liệu mới : chất dẻo ô li me .+ Cách mạng xanh trong nông nghiệp : cơ khí hóa , điện khí hóa .. lai tạo giống mới , không sâu bệnh .+ Có nhiều tiến bộ trong giao thông vận tải , thông tin liên lạc: máy bay siêu âm , tàu hỏa cao tốc , vệ tinh nhân tạo .+Chinh phục vũ trụ như : phóng thành công vệ tinh nhân tạo (1957); con người bay vào vũ trụ (1961); con người đặt chân lên mặt trăng ( 1969).Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Robot thám hiểm sao HỏaLịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Các tấm thu năng lượng mặt trời được lắp tại Portland, Oregon

II. Ý NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CM KH- KT .* Ý nghĩa :-Một cột mốc lớn chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh loài người .-Mang những tiến bộ phi thường .-Mang những đổi thay to lớn trong cuộc sống .* Tác động :+ Tích cực :-Tạo bước phát triển nhảy vọt trong cuộc sống văn minh.-Con người không phải lao động tay chân.-Thúc đẩy kinh tế phát triển .-Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.+ Tiêu cực :-Chế tạo vũ khí hủy diệt như bom nguyên tử ,vũ khí hóa học , chiến tranh nguyên tử .-Ô nhiễm môi trường như nhiễm chất phóng xạ .Tài nguyên cạn kiệt-Tai nạn giao thông , tai nạn lao động .-Bệnh dịch mới .Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .

Quả bom nguyên tử ném xuống Nagasaki tạo ra một cột khói khổng lồ cao 18km.

Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Các nạn nhân chất độc màu da cam .Lịch Sử 9 -Bài 12: NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA MẠNG KHOA HỌC- KỸ THUẬT .Nạn nhân của Hi rô si ma .
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Công lý là đức hạnh đầu tiên của người cầm quyền, và chấm dứt những lời phàn nàn của kẻ phục tùng.
Justice is the first virtue of those who command, and stops the complaints of those who obey.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên