Bài 3. Trung Quốc


LỊCH SỬ LỚP 11


 BÀI 3. TRUNG QUỐC


 


Bài 3. Trung Quốc


Hoà ước Nam Kinh 1842


I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược


* Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược


-       Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.


-       Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu  nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.


-       Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s