Polly po-cket

Writing Unit 8 Lớp 10 Trang 87

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 8 The Story of My Village Writing trang 87 SGK. Jim quyết định đến chồ Ann vào kỳ nghỉ. Ann viết thư chỉ đường cho Jim đến chỗ của cô. Theo cặp, em hãy đọc lá thư đó và nhìn vào bản đồ để tìm ra nhà Ann trên bản đồ.

UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE

WRITING (VIẾT)

 

Cách chỉ đường.

Task 1: Jim quyết định đến chồ Ann vào kỳ nghỉ. Ann viết thư chỉ đường cho Jim đến chỗ của cô. Theo cặp, em hãy đọc lá thư đó và nhìn vào bản đồ để tìm ra nhà Ann trên bản đồ.

Jim thân mến,

Mình rất vui khi nghe tin bạn quyết định đến đây nghỉ. Mình viết thư này để chi cho bạn đường đi từ nhà ga Roston đến nhà mình.

Khi bạn ra khỏi nhà ga hãy rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Đi qua cầu, rồi qua trung tâm y tế, sau đó rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Đi tiếp đến cuối đường rồi rẽ phải. Đi qua một cửa hàng nhỏ. Nhà mình là ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng đó, đối diện với tiệm sách. Nó là ngôi nhà có cổng màu xanh lá cây. Bạn không thể không thấy nó. Mình gửi kèm theo đây tấm bản đồ để bạn có thể đi theo lời hướng dẫn cùa mình một cách dễ dàng.

Mong sớm gặp bạn,

Thân ái,            , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu không chỉ là một danh từ
nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc
nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.
Love is more than a noun

it is a verb; it is more than a feeling

it is caring, sharing, helping, sacrificing.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên