Bài 3. Trung Quốc


LỊCH SỬ LỚP 11


 BÀI 3. TRUNG QUỐC


 


Bài 3. Trung Quốc


Hoà ước Nam Kinh 1842


I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược


* Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược


-       Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.


-       Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu  nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.


-       Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.
A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog