XtGem Forum catalog

Bài 3. Trung Quốc


LỊCH SỬ LỚP 11


 BÀI 3. TRUNG QUỐC


 


Bài 3. Trung Quốc


Hoà ước Nam Kinh 1842


I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược


* Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược


-       Thế kỉ XVIII đầu XIX các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới.


-       Trung Quốc là một thị trường lớn, béo bở, chế độ đang suy yếu  nên trở thành đối tượng xâm lược của nhiều đế quốc.


-       Chế độ phong kiến Mãn Thanh đang suy yếu.



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên