80s toys - Atari. I still have

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 147 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 147 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho phương trình hóa học :


H2SO4(đặc)  +   8HI   ->   4I2   +   H2S   +   4H2O.


Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?


A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.


B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.


C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy nhớ rằng im lặng, thi thoảng, là câu trả lời tốt nhất.
Remember that silence is sometimes the best answer.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên