The Soda Pop

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 147 SGK Hóa lớp 10 cơ bản
CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH. LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 147 SGK Hóa lớp 10 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết

Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :


Cho phương trình hóa học :


H2SO4(đặc)  +   8HI   ->   4I2   +   H2S   +   4H2O.


Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?


A. H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.


B. HI bị oxi hóa thành I2, H2SO4 bị khử thành H2S.


C. H2SO4 oxi hóa HI thành I2 và nó bị khử thành H2S., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sắc đẹp và sự dại dột là bạn đồng hành quen thuộc.
Beauty and folly are old companions.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên