XtGem Forum catalog

CHƯƠNG 5: Luyện tập ankan và xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 123 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật và lẽ phải chẳng liên quan nhiều đến nhau lắm.
Facts and truth really don't have much to do with each other.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên