Old school Swatch Watches

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 121 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO – Xicloankan. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 121 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Xicloankan

1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo.


–          Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng có công thức chung là CnH2n (n≥3)


–          Danh pháp xicloankan đơn vòng: ghép từ xiclo vào tên ankan mạch không phân nhánh có cùng số nguyên tử cacbon.


–          Đồng phân cấu tạo gồm các đồng phân về độ lớn (số cạnh) của vòng vị trí nhóm thế trong vòng và các đồng phân mạch nhánh.


–          Tính chất vật lí: ở điều kiện thường, xiclopropan và xichobutan có thể khí; xiclopentan , xiclohexan ở thể lỏng. Các xicloankan nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ và hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác.


2. Tính chất hóa học


a)      Phản ứng thế


Nguyên tử hidro trong phân tử xicloankan có thể bị thế bởi nguyên tử halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng. Ví dụ:, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu tiêu diệt cái chết hoặc biến nó thành ảo ảnh mờ nhạt.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên