Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 107 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Các bằng chứng tiến hóa – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  107  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?


Hướng dẫn giải


Cơ quan thoái hóa hay được sử dụng như bằng chứng nói lên mối quan hệ họ hàng giữa các loài vì cơ quan thoái hóa không có chức năng gì nên không được CLTN giữ lại. Chúng được giữ lại ở các loài đơn giản là do được thừa hưởng các gen ở loài tổ tiên.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan.
Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog