CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL .ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : ANCOL

1. Định nghĩa , phân loại, đồng phân, danh pháp.


–          Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)


–          Phân loại :


+ Theo gốc hidrocacbon: có ancol no, ancol không no, ancol thơm.


+ Theo số lượng nhóm hidroxyl: ancol đơn chức, ancol đa chức.


+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH.


–          Đồng phân: Đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí liên kết bội, đồng phân hình học nối đôi.


–          Danh pháp:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Việc nhận thức được phẩm giá của mình làm người thông minh trở nên khiêm tốn hơn và đồng thời cũng kiên cường hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket