Insane

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL .ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : ANCOL

1. Định nghĩa , phân loại, đồng phân, danh pháp.


–          Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)


–          Phân loại :


+ Theo gốc hidrocacbon: có ancol no, ancol không no, ancol thơm.


+ Theo số lượng nhóm hidroxyl: ancol đơn chức, ancol đa chức.


+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH.


–          Đồng phân: Đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí liên kết bội, đồng phân hình học nối đôi.


–          Danh pháp:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.
The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên