Disneyland 1972 Love the old s

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL .ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : ANCOL

1. Định nghĩa , phân loại, đồng phân, danh pháp.


–          Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)


–          Phân loại :


+ Theo gốc hidrocacbon: có ancol no, ancol không no, ancol thơm.


+ Theo số lượng nhóm hidroxyl: ancol đơn chức, ancol đa chức.


+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH.


–          Đồng phân: Đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí liên kết bội, đồng phân hình học nối đôi.


–          Danh pháp:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.
Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên