Snack's 1967

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL .ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL.

ANCOL.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 186-187 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : ANCOL

1. Định nghĩa , phân loại, đồng phân, danh pháp.


–          Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)


–          Phân loại :


+ Theo gốc hidrocacbon: có ancol no, ancol không no, ancol thơm.


+ Theo số lượng nhóm hidroxyl: ancol đơn chức, ancol đa chức.


+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C liên kết với nhóm OH.


–          Đồng phân: Đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân vị trí nhóm OH, đồng phân vị trí liên kết bội, đồng phân hình học nối đôi.


–          Danh pháp:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.
I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên