XtGem Forum catalog

Chương 2. Bài toán về chuyển động ném ngang – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trang 88 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trang  88 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Để khảo sát chuyển động ném ngang, ta chọn tọa độ  đề – các như thế nào là thích hợp nhất? Nêu cách phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục của hệ tọa độ đó.


Câu 2: Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.


Câu 3:Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.


Câu 4: Bi A có khối lượng lớn gấp đôi bi B. cùng  một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí


Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?


A. A chạm đất trước


B. A chạm đất sau


C. Cả hai chạm đất cùng một lúc, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên