Duck hunt

Chương 1. Chuyển động tròn đều – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 34 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang  34 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

 


Câu 6: Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.


Câu 7: Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.


Câu 8: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?


A. Chuyển động của một con lắc đồng hồ.


B. Chuyển động của một mắt xích xe đạp.


C. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.


D. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
Live your beliefs and you can turn the world around.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên