Old school Swatch Watches

Chương 3. Dòng điện trong chất khí – Hướng dẫn giải bài tập 6, 7, 8, 9 trang 93 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập   6, 7, 8, 9 trang  93  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

 


Câu 6: Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của


A. Các êlectron mà ta đưa vào trong chất khí


B. Các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí


C. Các êlectron và ionmà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí


D. Các êlectron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí


Câu 7: Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do


A. Phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hoá., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như một dây leo, nó sẽ khô héo và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt.
Ngạn ngữ Ấn Độ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên