Snack's 1967

Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 3 sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống ban cơ bản và nâng cao. Trong học tập, bản đồ là phương tiện để học sinh họ.c tập và rèn luyện kĩ năng địa lí và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về địa lí.

BÀI 3: GIẢI BÀI TẬP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG

HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG

(Bài 3 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 16 SGK địa lý 10: Hãy cho biết tác dụng của bản đồ trong học tập. Nêu dẫn chứng minh họa.

Trả lời

- Trong học tập, bản đồ là phương tiện để học sinh họ.c tập và rèn luyện kĩ năng địa lí và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về địa lí. Ví dụ:

+ Qua bàn đồ xác định được vị trí cùa một điểm, thuộc đới khí hậu nào, chịu ảnh hưởng của biển ra sao...

+ Nhận biết được hình dạng và qui mô các châu lục, đo đạc chiều dài sông, biết được sự phân bố các dãy núi và độ cao cùa chúng, thấy được sự phân bố dân cư, các trung tâm công nghiệp..., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên