XtGem Forum catalog

Chương 1. Chuyển động thẳng đều – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 15 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang  15 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Chuyển động thẳng đều là gì?


Câu 2: Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.


Câu 3: Tốc độ trung bình là gì?


Câu 4: Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.


Câu 5: Nêu cách vẽ đồ thị tọa độ – thời gian của một chuyển động thẳng đều.


Câu 6: Trong chuyển động thẳng đều


A. quãng đương đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v.


B. tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền thống trị của tình yêu giống như quyền của vua, không chấp nhận chia sẻ.
Ovid
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên