XtGem Forum catalog

Writing Unit 3 Lớp 10 Trang 37

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Writing trang 37 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ làm quen cách viết lí lịch của một người đơn giản nhất nhé.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

WRITING (VIẾT)

 

Viết lai lịch của một người.

Task 1: Hãy đọc sơ yếu lí lịch của ông Brown, và viết một đoạn văn về ông Brown, dùng các từ gợi ý sau.

Mr Brown was born on November 12, 1969, in Boston. He went to Kensington High School and passed exams In English, French and Mathematics. He worked as a tourist guide for a travel agency from June 1991 to December 1998, and from March 1999 to May 2002, he was a telephonist in a hotel. He likes music and dancing.

Task 2: Theo cặp, hãy hòi thông tin về bổ hoặc mẹ của bạn em và điền vào mẫu đơn sau.

You : Minh, can I ask you some questions about your father?

Minh : Yes, of course.

You : Do you mind telling me his name?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc sống này là đi hàn gắn một trái tim mà bạn không phải là người làm nó tan vỡ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên