Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 12 Musis Writing trang 129 SGK. Theo cặp, hãy dùng phần gợi ý dưới đây để viết thành cây hoàn chỉnh về Scott Joplin, một nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng.

UNIT 12: MUSIC

WRITING (VIẾT)

 

Viết tiểu sử sơ lược.

Task 1: Theo cặp, hãy dùng phần gợi ý dưới đây để viết thành cây hoàn chỉnh về Scott Joplin, một nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng.

Ví dụ: Scott was bom in Texas in 1886, into a poor but musical black family

1. He learned to play music when he was very young.

2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music.

3. He quickly became famous.

4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngu dốt và làm hỏng việc mà có tình yêu vẫn tốt hơn thông thái và khéo léo mà không có nó.
Ignorance and bungling with love are better than wisdom and skill without.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat