Reading Unit 7 Lớp 10 Trang 74

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Reading trang 74 SGK. Cùng với bạn mình, em hãy hỏi và đáp những câu sau. 1. Bạn thường xem tivi lúc nào? 2. Đài truyền hình quốc gia cùa chúng ta có bao nhiêu kênh? 3. Một tuần bạn xem tivi mấy giờ?

UNIT 7: THE MASS MEDIA

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Cùng với bạn mình, em hãy hỏi và đáp những câu sau.

1. Bạn thường xem tivi lúc nào?

2. Đài truyền hình quốc gia cùa chúng ta có bao nhiêu kênh?

3. Một tuần bạn xem tivi mấy giờ?

While you read

Hãy nhìn lại chương trình phổ biến sau đó làm bài tập., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính trị thực tế cần bỏ qua sự thật.
Practical politics consists in ignoring facts.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat