Reading Unit 7 Lớp 10 Trang 74

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Reading trang 74 SGK. Cùng với bạn mình, em hãy hỏi và đáp những câu sau. 1. Bạn thường xem tivi lúc nào? 2. Đài truyền hình quốc gia cùa chúng ta có bao nhiêu kênh? 3. Một tuần bạn xem tivi mấy giờ?

UNIT 7: THE MASS MEDIA

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Cùng với bạn mình, em hãy hỏi và đáp những câu sau.

1. Bạn thường xem tivi lúc nào?

2. Đài truyền hình quốc gia cùa chúng ta có bao nhiêu kênh?

3. Một tuần bạn xem tivi mấy giờ?

While you read

Hãy nhìn lại chương trình phổ biến sau đó làm bài tập., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để số đông cai trị là trái với tự nhiên, vì số đông hiếm khi có thể có tổ chức và thống nhất trong hành động cụ thể, và số ít có thể.
It is unnatural for a majority to rule, for a majority can seldom be organized and united for specific action, and a minority can.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru