Teya Salat

Unit 12: Music (Âm Nhạc)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 12 music (âm nhạc). Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu ngữ pháp trước nhé các bạn. Để giúp bạn học tốt chúng tôi đã tổng hợp những đáp án chi tiết và dễ hiểu nhất ở bên dưới.

UNIT 12: MUSIC

ÂM NHẠC

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 10 Trang 124

 Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

 Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

 Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

 Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

 , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người tầm thường nắm quyền lực phi thường mới là mối nguy hiểm chính cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo.
The ordinary man with extraordinary power is the chief danger for mankind
not the fiend or the sadist.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên