XtGem Forum catalog

Unit 12: Music (Âm Nhạc)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 11 unit 12 music (âm nhạc). Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu ngữ pháp trước nhé các bạn. Để giúp bạn học tốt chúng tôi đã tổng hợp những đáp án chi tiết và dễ hiểu nhất ở bên dưới.

UNIT 12: MUSIC

ÂM NHẠC

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 12 Lớp 10 Trang 124

 Speaking Unit 12 Lớp 10 Trang 126

 Listening Unit 12 Lớp 10 Trang 127

 Writing Unit 12 Lớp 10 Trang 129

 Language Focus Unit 12 Lớp 10 Trang 130

 , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải biết vui trong hy vọng, phải biết kiên nhẫn trong khổ đau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên