XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.

Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.I. TÌNH HÌNH KINH TỀ NƯỚC MỸ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.* 1945-1950: giàu mạnh ,chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản :+ Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm hơn một nưả sản lượng công nghiệp thế giới .+ Sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần sản lượng của Anh,Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Itali & Nhật Bản cộng lại .(1949)+ Nắm trong tay ¾ dự trữ vàng toàn thế giới.+ Quân sự mạnh nhất thế giới , độc quyền về hạt nhân+ Sau CTTGII Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của thế giới.+ Vẫn còn những bất công xã hội như kỳ thị chủng tộc , phân biệt giàu nghèo…Nguyên nhân kinh tế tăng trưởng nhanh sau CTTGII :-Thu nhiều lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí .-Không bị chiến tranh tàn phá-Tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào-Tận dụng khoa học- kĩ thuật tiến tiến .-Tập trung sản xuất và tư bản cao.-Quân sự hóa nền kinh tế để buôn bán vũ khí* Thập niên sau 1970s:-Không còn giữ ưu thế ( Sản lượng công nghiệp chiếm 39,8% của thế giới ) do sự cạnh tranh của Nhật bản và Tây Âu .-Kinh tế Mĩ không ổn định, thường xuyên xảy ra suy thoái.-Sự phân biệt giàu nghèo , kỳ thị chủng tộc .-Không ổn định về kinh tế chính trị & xã hội ở Mĩ.-Chi phí nhiều cho quân sự như chạy đua vũ trang , thực hiện chiến tranh xâm lược .II. SỰ PHÁT TRIỂN VỀ KHOA HỌC – KỸ THUẬT.- Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật lần thứ hai.- Do có nhiều nhà khoa học lỗi lạc di cư sang Mĩ, vì ở đây có điều kiện hòa bình và đầy đủ phương tiện làm việc.- Đạt được những thành tựu kì diệu: đi đầu sáng tạo ra công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, những vật liệu tổng hợp mới; khoa học vũ trụ, thông tin liên lạc, giao thông vận tải ,cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp; sản xuất vũ khí hiện đại .- Nhờ khoa học – kỹ thuật nên kinh tế Mỹ phát triển nhanh và đời sống vật chất nhân dân được nâng cao .Lịch Sử 9 -Bài 8:NƯỚC MỸ.Con người đặt chân lên mặt trăng

III. CHÍNH SÁCH ĐỐI NỘI , ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ SAU CHIẾN TRANH.- Thể chế dân chủ ngày càng chặt chẽ, vô hiệu hóa hoạt động của công đoàn- Đảng Dân Chủ và Cộng hòa thay nhau cầm quyền phục vụ lợi ích của tập đoàn tư bản cầm quyến .* Đối nội :-Cấm Đảng Cộng sản Mỹ hoạt động .-Chống lại phong trào đình công ,loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước-Thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc .Thí dụ : “Mùa hè nóng bỏng” – da đen- 1963-1969-1975.Phong trào phản chiến –“Chiến tranh Việt Nam” 1960-1972.

* Đối ngoại : đề ra ”Chiến lược toàn cầu”, mưu đồ bá chủ thế giới :+ Mục tiêu :- Ngăn chặn , đẩy lùi , tiêu diệt các nước XHCN.- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân, phong trào dân chủ tiến bộ trên thế giới .- Khống chế đồng minh của Mỹ bằng viện trợ.Nhưng thất bại ở Trung Quốc ,Triều Tiên và Việt Nam+ Để thực hiện :-Viện trợ kinh tế , quân sự cho đồng minh của Mỹ .-Chạy đua vũ trang, chống Liên Xô và các nước XHCN.-Lập khối quân sự , gây chiến tranh xâm lược .-Xác lập trật tự thế giới đơn cực do Mỹ hoàn toàn khống chế và chi phối .* Các khối quân sự do Mỹ đứng đầu là:NATO, SEATO, CENTO, ANZUS.* Mỹ đã đạt được một số thành công , góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.
History books that contain no lies are extremely dull.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên