The Soda Pop

Reading Unit 9 Lớp 10 Trang 94

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Reading trang 94 SGK. Cùng với bạn, em hăy nhìn vào các bức tranh bên dưới. Em có thể gọi tên những động vật biển trong mỗi bức tranh không? Chữ cái đầu cùa mỗi từ đã được cho sẵn để giúp em.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

READING (ĐỌC)

 

Before YOU read

Theo cặp, em hãy nhìn bản đồ và cho biết tên tiếng Việt cùa những đại dương trên bản đồ.

1. Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

2. Antarctic Ocean: Nam Băng Dương

3. Pacific Ocean: Thái Bình Dương

4. Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

5. Indian Ocean: Án Độ Dương, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
The tears fall, they're so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên