Duck hunt

Reading Unit 9 Lớp 10 Trang 94

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Reading trang 94 SGK. Cùng với bạn, em hăy nhìn vào các bức tranh bên dưới. Em có thể gọi tên những động vật biển trong mỗi bức tranh không? Chữ cái đầu cùa mỗi từ đã được cho sẵn để giúp em.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

READING (ĐỌC)

 

Before YOU read

Theo cặp, em hãy nhìn bản đồ và cho biết tên tiếng Việt cùa những đại dương trên bản đồ.

1. Arctic Ocean: Bắc Băng Dương

2. Antarctic Ocean: Nam Băng Dương

3. Pacific Ocean: Thái Bình Dương

4. Atlantic Ocean: Đại Tây Dương

5. Indian Ocean: Án Độ Dương, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.
The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên